Easter 5B – True Vine art

Church bulletin art for Easter 5B – The True Vine – John 15:1

Vine

True Vine

Vine bw

True Vine

True Vine Glass design

Coloring Page
True Vine coloring page

Easter 5B bulletin art: True Vine – John 15:1 – by Stushie

Church bulletin art for Easter 5B – The True Vine – John 15:1

True Vine

True Vine Glass design

Coloring Page
True Vine coloring page